eVODIČ.sk | Zmeny v N561/2006 ohľadom režimu OUT na tachografoch, platné od 10.1.2020

Dňa 10.1.2020 vyšla v Úradnom vestníku Európskej únie OPRAVA nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, čl. 4, písm. a): ,,Cestná doprava“ je doprava vykonávaná ÚPLNE ALEBO ČIASTOČNE po verejných cestách naloženým, naložených alebo cestnými vozidlami, používajú na prepravu cestujúcich, alebo tovaru.

Jazda v režime OUT je vylúčená z režimu NR 561/2006. Vodičova činnosť sa potom nepovažuje za vedenie vozidla, ale iba za akúsi obsluhu vozidla, teda za prácu.

Kedy musí byť, pri použití režimu OUT, karta v tachografe a kedy nie?

V OUT sa dá riadiť buď bez karty, alebo s kartou. Na jazdu v OUT bez karty sú priamo dané výnimky v NR (ES) č. 561/2006, a to v článku 3 a 13. Pri používaní vozidiel podľa článku 3 nemusí vodič tachograf vôbec používať, ani inak viesť evidenciu. Podľa článku 13, ak nepoužíva tachograf, musí viesť evidenciu ručne. Možno 99% vodičov nespadá do žiadnej výnimky, takže ak chce vodič použiť OUT, karta zostáva v tachografe.

PRÍKLAD 1.

Vodič nakladača ide po ceste v režime 561-ky. Príde na stavenisko (pole, do lesa, do kameňolomu a pod). Aj napriek tomu, že sa na stavenisku na vodiča NR 561/2006 nevzťahuje, preprava bola vykonaná čiastočne po verejných pozemných komunikácií. Tachograf NEDÁ PREPNÚŤ do režimu OUT.

PRÍKLAD 2.

Ďalší je príklad, keď vodič môže jazdiť v OUTe bez karty. Vodič príde na stavbu (napríklad na stavbu diaľnice) a potom zvyšok smeny jazdí len po stavbe. Celú dobu má kartu v tachografe, pretože na stavbu prišiel po ceste, kde platí 561-ka. Aj na stavbe jazdí bez OUTu. Po smene necháva auto na stavbe a ide domov. Ďalšie dni bude jazdiť len po stavbe, na cestu vôbec nevyjde, takže v tomto prípade môže pokojne jazdiť bez karty. Tachograf bude v OUT. Nebude sa riadiť 561-kou, ale zákonníkom práce. Dopravca ľahko dokáže, podľa zákazkových listov, že jeho auto bolo celý čas na stavbe. Lenže akonáhle bude vodič potrebovať vyjsť zo stavby, nemôže si na kartu doplniť, že jazdil po stavbe. Respektíve môže, ale bude to náročné. Bude totiž musieť zadávať jednotlivé časové úseky – kladivka, prestávka, kladivká, odpočinok a pod. Takže jednoduchšie je, keď potom bude mať potvrdenie o činnostiach, že riadil vozidlo vyňaté z pôsobnosti nariadenia 561 alebo AETR. Ešte jednoduchšie je ale aj na tej stavbe mať kartu v tachografe a ten prepnutý do OUT aby sa vedelo, že sa riadil iným režimom, ako 561-kou.

PRÍKLAD 3.

Ďalšie dosť častý príklad je, že si vodič na víkend požičia „sedemtonku“, pretože sa napríklad sťahuje. Výnimka je pre vozidlá a súpravy do 7,5t, použité na súkromné ​​účely. Vodič v rámci svojho týždenného odpočinku, sadne do tej „sedemtonky“, prepne tachograf do OUT a pôjde bez karty. Najlepšie je mať pri sebe pri riadení ešte zmluvu o prenájme vozidla. Dopravca, ktorý vozidlo zapožičal, práve touto zmluvou o prenájme opäť obháji jazdu bez karty.

PRÍKLAD 4.

Klasickým príkladom sú servisy. Pracovník servisu môže jazdiť bez karty v OUT, za účelom zistenia poruchy na vozidle, alebo potom po oprave skúšobná jazda, či je všetko v poriadku. Tí majú výnimku z článku 3, NR 561/2006. Ale keby po oprave vozidla chcel ísť trebárs na STK, tak tam už sa na neho výnimka nevzťahuje a aj on musí použiť kartu bez režimu OUT. Dopravca opäť obháji, pri kontrole na firme, jazdu bez karty, zákazkovým listom zo servisu.

PRÍKLAD 5.

Ďalším príkladom je schválená linka do 50 km. Pokiaľ sa jedná o vozidlá používané na prepravu cestujúcich v pravidelnej doprave, pri ktorých trasa linky nepresahuje 50 km, tachograf bude v režime OUT a karta nemusí byť vložená. Je ale lepšie jej tam pre vlastnú evidenciu pracovného času mať. Môže sa ale tiež stať, že po vás zamestnávateľ môže vnútropodnikovými predpismi vyžadovať, aby karta bola v tachografu, pre vlastné evidenciu. Nie je to nič proti ničomu.

PRÍKLAD 6.

Zložitejším príkladom sú dodávky do 3,5t, ktoré majú ťažné zariadenie a určitú časť prepráv vykonávajú s prívesom, kedy má súprava celkovú hmotnosť nad 3,5t.
Ak vodič v rámci jednej pracovnej doby bude striedať režimy „do 3,5t“ a „nad 3,5t“, tak po celú dobu bude karta vložená v tachografu.

zdroj: Porade Profi Řidiče, www.ppr.eu

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*