Vysvetlivky k zmenám v nariadeniach č. 561/2006 a č. 165/2014 v rámci nového nariadenia č. 1054/2020 platného od 20. 8. 2020

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054 z 15. júla 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a doby denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov (ďalej „nariadenie (EÚ) 2020/1054“) bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 31. júla 2020.

Zmeny v nariadení a súvisiacich predpisoch nájdete v našom vzdelávacom systéme tu: https://www.eautoskola.sk/lms/mod/scorm/view.php?id=532

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*