eSPRAVODAJ.sk je legislatívnym a informačným magazínom pre cestnú dopravu, ktorý je súčasťou komplexného projektu JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave.  Úlohou portálu eSPRAVODAJ.sk je poskytnúť vám počas celého kalendárneho roka pravidelné aktuálne informácie o legislatívnych zmenách, nových zákonoch, vyhláškach a nových povinnostiach v cestnej doprave. Zároveň vám budeme oznamovať dôležité aktualizácie obsahov našej online učebne a poradenstvo, aby ste mali vždy poruke čerstvú a platnú legislatívu a plne pripravenú vzdelávaciu online batériu všetkého, čo v cestnej doprave potrebujete.

eSPRAVODAJ.sk je bezplatným produktom pre klientov JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave:

>> Ponuka odborných školení v cestnej doprave a licenčných prístupov do online učebne
>> Formy školení a certifikácií
>> Prehľad obsahov online učebne
>>Prihláška / Objednávka školenia
>> Legislatívny a informačný spravodaj – odber noviniek

Formy školení a vzdelávania:

Naše portály sú súčasťou nášho komplexného projektu JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave, ktorý je určený pre celú cestnú dopravu (viac info nižšie) a ponúka tieto spôsoby realizácie odborných a certifikačných školení:

 1. Klasické PREZENČNÉ ŠKOLENIA V UČEBNI – realizované v našom školiacom stredisku v Košiciach alebo u klienta na firme,
 2. Inovatívne ONLINE ŠKOLENIA NAŽIVO S LEKTOROM (esemináre na diaľku, cez internet), ktoré prinášajú množstvo výhod pre vzdelávaných, šetria čas, peniaze a skryté náklady (cestovanie, výpadky zo zamestnania a pod.),
 3. Samostatné ONLINE ŠKOLENIA DIŠTANČNE V ONLINE UČEBNI (elearning) formou licenčných prístupov do našej online učebne, ktorá je robustným zásobníkom vyše tristosedemdesiatich hotových odborných online kurzov – tie je možné ľubovoľne zoraďovať, v ucelenom vzdelávacom a testovacom systéme, so správou riadenia a výučby,
 4. Odborné TESTOVANIA A CERTIFIKÁCIE – dynamický spôsob zisťovania a overovania vedomostí zamestnancov v cestnej doprave, znalostí a skúseností účastníkov testovania, výstupom sú certifikačné osvedčenia, alebo odporúčací vzdelávací plán,
 5. KOMBINOVANÉ ŠKOLENIA – využívajú  ľubovoľnú kombináciu všetkých štyroch vyššie spomínaných metód, podľa zadania, potrieb a možností klienta.
 6. eSPRAVODAJ.sk – LEGISLATÍVNY A INFORMAČNÝ SPRAVODAJ ZO SVETA CESTNEJ DOPRAVY – pravidelné aktuálne informácie o legislatívnych zmenách, novelách, vyhláškach a povinnostiach v cestnej doprave, aktualizáciách v online učebni, ako aj výber odborných článkov z internetu  – bezplatný odber Spravodaja pre dopravné spoločnosti, školiace strediská, autoškoly a taxislužby (našich klientov)

Výhody systému vzdelávania:

 • ŽIJEME V DIGITÁLNEJ DOBE – Vzdelávanie s eDOPRAVCA.sk je časovo aj organizačne omnoho efektívnejšie, pretože kombinujeme klasické prezenčné stretnutia s online štúdiom – zamestnanci tak omnoho menej chýbajú v zamestnaní a spoločnosti šetria prostriedky nielen na mzdy, ale aj ubytovanie, cestovanie na školenia atď.
 • KONCEPT tzv. TRVALO UČIACICH SA ORGANIZÁCIÍ – Cestnú dopravu čakajú obrovské zmeny a výzvy. Naše kombinované programy umožňujú okrem jednorázových aktivít nastaviť v dopravných spoločnostiach aj tzv. trvalo udržateľné a systematické vzdelávanie a celoročný prístup k nemu – kedykoľvek, kdekoľvek, pre kohokoľvek. Ide teda nielen o jednorázové odborné školenia, ale aj priebežné či dokonca celoročné vzdelávacie aktivity, školenia, testovania a pod.
 • VARIABILITA – spôsoby výučby sú variabilné a interaktívne – poskytujú tak omnoho pestrejšie, aktívnejšie a atraktívnejšie formy výuky než tradičné a často statické prezenčné školenia,
 • MODULARITA – obsahy aj vzdelávací systém majú jednotný vzhľad a ovládanie, čo umožňuje maximálne ich variovať a vytvárať tak aj dodatočné riešenia (vlastné výukové predmety) pre klientov priamo na mieru,
 • DIGITÁLNE ZRUČNOSTI – okrem odborných vedomostí si účastníci kombinovaných vzdelávacích programov popritom budujú aj schopnosti samostatnej práce a štúdia, budujú si digitálne zručnosti a učia sa celoživotne učiť -:) Obsahovou súčasťou JVSCD.sk sú aj predmety a témy k osobnému rozvoju účastníkov, digitálnym zručnostiam, ostatným zákonným povinným školeniam a pod.
 • EKONOMICKÉ ASPEKTY: S JVSCD.sk môžete ročne ušetriť rádovo aj niekoľkonásobne viac finančných prostriedkov, vynaložených na vzdelávanie, než doposiaľ.

Našimi klientmi sú najmä:

FIREMNÍ KLIENTI

 • dopravné spoločnosti – prevádzkovatelia v osobnej aj nákladnej cestnej doprave – k jednorázovým, priebežným, alebo celoročným odborným školeniam /preškoleniam/ testovaniam,
 • profesné organizácie a združenia v cestnej doprave,
 • školiace a výcvikové strediská v cestnej doprave – k príprave a realizácii vlastných kombinovaných odborných školení s našou online učebňou (zaškolíme),
 • autoškoly (online učebňa ako učebná pomôcka k prednáškovej projekcii v učebniach k vodičským kurzom všetkých skupín a ku kurzom KKV),
 • odborné aj všeobecné školy a organizácie (online učebňa ako učebná pomôcka k dopravnej výchove a rôznym školeniam s cestnou problematikou),

INDIVIDUÁLNI KLIENTI

 • vodiči z povolania – účastníci kurzov k získaniu alebo predĺženiu tzv. kvalifikačnej karty vodiča (kurzy KKV),
 • osoby pripravujúce sa na skúšky odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy alebo prevádzkovateľa v cestnej doprave – v osobnej autobusovej alebo nákladnej doprave,
 • žiaci autoškôl (online učebňa ako učebná pomôcka pre individuálne samoštúdium, do PC, mobilov a tabletov na doma),
 • inštruktori autoškôl (online učebňa ako učebná pomôcka k príprave na inštruktorské skúšky a doškoľovacie kurzy inštruktorov),
 • samostatne pracujúci odborní lektori v cestnej doprave – k rozšíreniu, modernizovaniu, digitalizácii a efektivizovaniu ich vlastných vzdelávacích aktivít,

V prípade, že potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať!

Jaroslav Verlík, produktový manažér
tel. 0948 203 003
info@espravodaj.sk
www.espravodaj.sk

Štruktúra nášho systému:

Naše portály sú súčasťou komplexnej projektovej skupiny portálov tzv. Jednotného vzdelávacieho systému v cestnej doprave (JVSCD.sk), ktorý zastrešuje špecializované portály:

 • eDOPRAVCA.sk (odborné školenia pre vedúcich dopravy pre cestných dopravcov),
 • eVODIČ.sk (odborné školenia a kurzy KKV pre vodičov z povolania),
 • eAUTOŠKOLA.sk (online učebňa pre autoškoly a školiace strediská KKV),
 • eDISPEČING.sk (certifikačné školenia pre taxislužby a digitálne dispečingy).

Zároveň vydávame online magazíny:

 • eSPRAVODAJ.sk (legislatívny a informačný sumár zo sveta cestnej dopravy),
 • AUTOŠKOLÁK.sk (profesný portál pre inštruktorov autoškôl),
 • VETERÁNY.EU (najčítanejši spravodajský portál o veteránoch a podujatiach s historickou dopravnou technikou v SR a ČR).